Počátky Spáleného mlýna (čp. 39) zřejmě souvisí se založením vesnice Líšnice (dříve Léštnice) v roce 1345. Protože zbraslavští cisterciáci si uvědomovali hospodářskou úlohu tohoto mlýna, dali jej zřídit daleko za vsí až v místě, kde se Líšnický potok vlévá do Bojovského potoka, čímž byl tento mlýn dostatečně zajištěn vodní energií.

Kdy a z jaké příčiny podlehl mlýn požáru, není známo. První písemná zmínka uvádí mlýn už pod názvem Spálený:

Po třicetileté válce se po velké devastaci kraje ukázalo, že mlýn je nerentabilní, proto v roce 1698 zbraslavský opat Volfgang Lochner prodal mlýn pod Líšnici Matěji Dvorskému. V kontraktu se praví: „Na žádost slovutného muže Matěje Dvorského řemesla mlynářského, člověka svobodného, na našem panství zbraslavském pod vsi Líšnici pustý mléjn, jenž slove Spálený, za sumu hotových peněz 200 kop grošů míšeňských jemu i budoucím odprodáme“. K mlýnu náleželo 7 strychů pole, louka a dva palouky.

Pohlendice Spáleného mlýna z roku 1896

 


Penzion Spálený mlýn v Mníšku pod Brdy hodnocení