Cyklostezka „Mníšensko-Č“ – trasa je k nahlédnutí na webové stránce www.mapy.cz se zobrazením „cykloturistická mapa“.

Cyklovýlet

Cyklostezka je označena červeným značením mezi žlutými pruhy. Ve směru na Klínec odbočuje ze silnice brzy do lesa, kde vede mezi stromy a lesní cestou. V době dešťů a po větších dešťových srážkách je třeba počítat s blátem. Po vyjetí z lesa vede uličkami obce Klínec a potom po polní cestě až do obce Trnová. Zde se napojuje cykloturistická trasa „Mníšensko-M“ směrem do obce Měchenice. Pokračováním po červené cyklostezce vede trasa příjemnou lesní cestou k silnici před Jílovištěm. Silnice vede v těsném souběhu s rychlostní silnicí R4. Trasa vede dále směrem do obce Jíloviště, kde se stáčí doleva a odděluje od cyklostezky označené modrou barvou. Za podjezdem (pod silnicí R4) je odbočka doleva. (Cyklostezka však podle mapy vede i dále zatáčkou doprava do Černošic. Zde je třeba dávat pozor, na místě není zřejmé.) Trasa po odbočení do leva objíždí obec Jíloviště a to poměrně příjemnou lesní cestou. (V době naší cesty tam byly prováděny stavební práce, pokládka vodovodu.) Trasa vede jižním směrem různě se přibližující k silnici R4, ale za protihlukovými stěnami k místní části Varadov. Po sjezdu zpevněnou lesní cestou se tras prudce stáčí doleva směrem k obci Černolice. Zde se střídá zpevněná polní cesta se silnicí. Až nad obec do lesa je to stále stoupání. V lese potom zpevněná cesta stoupá mírněji a od rozcestníku, kde se napojuje několik turistických tras a cyklostezka „Mníšensko-M“ vede trasa hřebenem víceméně rovně a souběžně s cyklostezkou „modrou“. Ta se potom stáčí doleva směrem ke klášteru Svatá Kateřina. Doporučuji tento kousek odbočit z červené a ke klášteru se podívat, je tam nádherný výhled na celý Mníšek pod Brdy a je tam domeček s možností jednoduchého občerstvení a odpočinutí. Po návratu zpět na červenou cyklostezku vede trasa zpevněnou, místy asfaltovanou lesní cestou až do místa před obcí Kytín. Zde se objeví turistická žlutá. Červená cyklostezka odbočuje doprava a stoupáním kolem chalup (společně se zelenou cyklostezkou; na mapě označená „Mníšensko-Z“) se při stálém různě velikém stoupání dostane k rozcestníku „Na Soudném“. Červená se prudce stáčí doleva a trasa stále klesá až do obce Kytín. (Variantou, jak se dostat do obce Kytín může být i silnice a trasa turistické žluté, která po této silnici vede. Je to kratší a pohodlnější, než se držet cykločervené podle předchozího popisu.). Po projetí obcí Kytín se červená cyklostezka obrací po silnici směrem na Mníšek pod Brdy  a trasa po chvíli klesá až ke kostelu a náměstí ve městě. Doporučuji odbočit k zámku a podívat se alespoň do parku. Pokračováním po červené cyklostezce přes město se dostane trasa k podjezdu pod silnicí R4. Za podjezdem je nutné odbočit doprava a po krátkém úseku na silnici č. 116 cyklostezka odbočuje doleva po silnici směrem k obci Čísovice. Po projetí této obce po silnici za stálého klesání pokračuje tato cyklostezka přes obec Bojov po silnici k místu startu u Spáleného mlýna. Celková délka trasy je přibližně 42 km s celkovým převýšením okolo 770 m.

 


Penzion Spálený mlýn v Mníšku pod Brdy hodnocení